bedrijfslogo ✉️ Neem contact op

Uw gids in Erfgoed, Kunst en Architectuur

Bij ELKA nemen we u mee op een boeiende reis door de rijke geschiedenis van erfgoed, kunst en architectuur, waarbij we het verleden tot leven brengen en u helpen de toekomst te begrijpen

Cultuurhistorisch onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek

Monumentinventarisaties

Afbeelding van Whats App op 2023 11 05 om 19 01 50 e17b1685

Over

In de zomer van 2023 heb ik mijn zelfstandige adviesbureau op het gebied van cultuurhistorie en monumentenzorg, genaamd ELKA opgericht. Mijn naam is Linde te Kronnie, en als kunst- en architectuurhistorica richt ik me vooral op architectuurgeschiedenis, met speciale aandacht voor historische interieurs, bouwhistorie en monumentenzorg.

Tijdens mijn studie Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen kwam ik voor het eerst in aanraking met erfgoed en monumentenzorg. Dit onderwerp boeide me zo sterk dat ik besloot de master Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg aan de Universiteit Utrecht te volgen. Daar ontdekte ik mijn passie voor objectgericht onderzoek; het direct in contact zijn met het object is voor mij van groot belang.

Dankzij mijn achtergrond in de kunstgeschiedenis heb ik een scherp oog voor detail ontwikkeld, dat ik graag inzet bij het speuren naar historische interieurelementen. Bovendien ben ik bedreven in archiefonderzoek, zowel digitaal als in traditionele archieven. Mijn ervaring omvat kunst- en architectuurhistorisch onderzoek, evenals bouwhistorisch onderzoek.

In samenwerking met collega-bureaus voer ik onderzoek uit in de voorbereidende fase van verbouwingen, waarbij ik waardestellingen en cultuurhistorisch onderzoek uitvoer.

Met uitzondering van grootschalige projecten wordt bouwhistorisch- en cultuurhistorisch onderzoek gepresenteerd via het digitaal platform TIJDBEELD. Via een afgeschermde link kunnen alle betrokkenen en belanghebbenden de onderzoeksresultaten raadplegen op www.tijdbeeld.com. Als opdrachtgever kunt u recht op uw doel af en snel schakelen tussen de interactieve tijdbalk, de waardering en conclusies.

Cultuurhistorisch onderzoek

Cultuurhistorisch onderzoek staat in teken van het begrijpen en waarderen van de geschiedenis van een samenleving. Niet alleen tastbare objecten behoren tot de cultuurhistorie, ook tradities en sociale veranderingen maken daar onderdeel van uit. Door cultuurhistorisch onderzoek uit te voeren, kan er inzicht verkregen worden in de oorsprong van bepaalde sociale structuren die ertoe geleid hebben dat iets gebouwd of gemaakt werd. Kortom; Welke omstandigheden zorgden ervoor dat het object eruit ziet zoals dat het nu doet? Bovendien draagt cultuurhistorisch onderzoek bij aan het behoud, het begrijpen en de verspreiding van erfgoed. Het is dus niet alleen van wetenschappelijk belang, maar ook van praktische waarde voor het bevorderen van het begrip van de hedendaagse werkelijkheid.

In combinatie met monumentenzorg draagt cultuurhistorisch onderzoek bij aan het behoud van monumenten. Monumentenzorg speelt een cruciale rol in Nederland, omdat het de rijke geschiedenis en culturele identiteit van het land bewaart en koestert. Nederland staat bekend om zijn historische gebouwen, kerken, molens en andere architecturale schatten die getuigen van eeuwenoude tradities en innovatie. Bovendien draagt monumentenzorg bij aan het behoud van de unieke sfeer en het karakter van Nederlandse steden en dorpen, en versterkt het de band tussen de huidige generatie en het verleden, wat essentieel is voor een gezonde en dynamische samenleving. Het is daarom van groot belang dat we blijven investeren in het behoud en onderhoud van ons nationale erfgoed en monumenten beschermen voor toekomstige generaties.

ELKA voorziet in cultuurhistorisch onderzoek in de vorm van waardestellingen en objectgericht kunst- en architectuurhistorisch onderzoek op maat en werkt vaak samen met specialisten voor een integrale analyse en waardering van historische bebouwing en het historische cultuurlandschap.